Om webbsidan

Den här webbsidan utvecklas i projektet Appar för kommunikation som drivs av DART Kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg tillsammans med flera brukarorganisationer och finansieras av Arvsfonden.

Smartphones och surfplattor har gjort sitt intåg i hjälpmedelsområdet och det finns nu många appar som personer med kommunikationssvårigheter kan använda för att underlätta sin kommunikation. Det finns hemsidor, bloggar och facebookgrupper som skriver om och diskuterar olika appar som hjälpmedel men det kan vara svårt att hitta rätt bland olika forum och skaffa sig information. Det övergripande målet med projektet är att öka och samla kunskap om hur smartphones och surfplattor kan anpassas med appar för att ge stöd i vardagen för personer med kommunikativa svårigheter.

Projektet går ut på att skapa ett nationellt webbforum som samlar appar för kommunikation och styrsätt för smartphones och surfplattor. Det är ett forum som är öppet för alla och bygger just på att många skriver om och även tycker till om appar. Det ska vara enkelt att söka information, jämföra och ta del av andras erfarenheter av appar. Projektet bidrar också till webbforumets innehåll genom att testa och utvärdera appar med användare och stödpersoner samt i nätverksgrupper. 

Du kan läsa mera om projektet på DARTs hemsida

Strukturen och upplägget på de delar av webbsidan som rör kommunikation och tillbehör underhålls av DART. Den del av webbsidan som rör struktur, minne och tid har utvecklats av Hjälpmedelsinstitutet. Numera underhålls detta av Center för kommunikativt och kognitivt stöd i Uppsala