Hjälp

Appstöd tillhandahålls av Myndigheten för delaktighet. Om du har frågor om Appstöd eller behöver hjälp kan du mejla till appstod@mfd.se eller ringa 08-600 84 00 (vxl).